PROJEKTI

33 godine projektovanja

stranica je u pripremi

Stambeno poslovni objekat
Skender Begova 61, Beograd

Projektant Novica Šaković

2008.

Stambeno poslovni objekat
Milana Tepića 5, Beograd

Projektant Ivan Nikolić

2009.

Stambeni kompleks
Borča, Beograd

Projektant Dragan Nikolić

2012.

Projektant Dragan Nikolić

2022.

Translate!
Scroll to Top